Onze werking

De Hoeksteen is een ambulante praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele problemen.

Bij vragen over de ontwikkeling van een kind/jongere is diagnostiek essentieel. Een grondig onderzoek is het vertrekpunt tot verdere zorg. Dit houdt in: kinderpsychiatrisch onderzoek (kind en gezin) en psychodiagnostiek (intelligentie-, concentratie-, neuropsychologisch, belevingsonderzoek,...).
Voor onderzoek naar motorische problemen, taalproblemen of leerproblemen/leerstoornissen verwijzen we naar gespecialiseerde diensten.
Behandeling is gericht op het maximaal ondersteunen van de normale ontwikkeling. Daarbij is werken met het kind èn met de omgeving − ouders, school, therapeuten, internaat,... − vanzelfsprekend.
Ook wij functioneren in team: de kinderpsychiater en therapeut blijven samen verantwoordelijk in de zorg voor uw kind.

Ernstige stoornissen bij kinderen/jongeren − depressie, obsessies, psychose, trauma, agressief/asociaal gedrag − vragen eveneens een grondig onderzoek en aangepaste (totaal)behandeling.

Ondersteuning van kinderen en jongeren kan nodig zijn bij sociale problemen (pesterijen, minder sociaal vaardig zijn), verlieservaringen (overlijden, echtscheiding, chronische ziekte), onzekerheid en angst, overgangen (naar de grote school, unief,...).
Hiervoor is een team van therapeuten beschikbaar.