Welkom

Het secretariaat is bereikbaar op iedere werkdag van 9u00 tot 17u00.

Dr. Swinnen is (uitgezonderd crisismomenten) telefonisch bereikbaar:
- Maandag, dinsdag en donderdag tussen 10u30 en 11u00.
- Woensdag tussen 12u00 en 13u00.