Praktisch

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

De Hoeksteen richt zich voor diagnostiek op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Begeleidingen lopen vaak door tot de jongere afgestudeerd is.

Onze manier van werken is gericht op het kind èn de omgeving. Samenwerking met de school van uw kind hoort daarbij. We beperken ons dan ook tot de regio Noord-Limburg.
Voor mensen buiten deze regio, zoeken we samen waar u met uw kind wèl terecht kan.

WANNEER?

Aanmeldingen kunnen enkel telefonisch gebeuren op nummer '011/ 64 43 43'.
Dit kan op uw initiatief gebeuren of dat van uw huisarts, school, CLB,...

De kinderpsychiater schat in hoe dringend uw vraag dient behandeld, bij niet acute problemen dient u rekening te houden met een wachtlijst.

We werken steeds op afspraak.

KOSTEN?

De kosten voor onderzoek en behandeling door de kinderpsychiater worden terugbetaald door het ziekenfonds. Psychodiagnostiek en therapeutische gesprekken door de andere leden van het team dienen volledig door de patiënt betaald. De secretaresse kan u inlichten over de te verwachten kosten.

TARIEVEN?

In volgende bijlage kan u de tarieven terugvinden.
Tarieven 2022 (PDF)

GDPR

GDPR Gegevensregister van de Hoeksteen (PDF)