Welkom

Welkom op de website van De Hoeksteen - Praktijk Kinderpsychiatrie.
De Hoeksteen is gespecialiseerd in zorg voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele problemen.

We werken in team, zowel voor onderzoek als behandeling.
Alles gebeurt onder supervisie van de kinderpsychiater.

Er is eveneens een intensieve samenwerking met de ouders, scholen en andere hulpverleners en instanties.